توجه برنامه نامزدی ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

توجه: برنامه نامزدی ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آبونمان هر مترمکعب فروش آب شرب ۲۰ تومان شد

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو مکلف است علاوه بر دریافت قیمت آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، ۲۰ تومان از مشترکان دریافت نماید.&nbs

آبونمان هر مترمکعب فروش آب شرب ۲۰ تومان شد

آبونمان هر مترمکعب فروش آب شرب ۲۰ تومان شد

عبارات مهم : دریافت

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو مکلف است علاوه بر دریافت قیمت آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، ۲۰ تومان از مشترکان دریافت نماید.

به گزارش مهر، بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف هست، علاوه بر دریافت قیمت آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.

آبونمان هر مترمکعب فروش آب شرب ۲۰ تومان شد

۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور، در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری تخصیص داده شده است می یابد.

ده درصد اعتبار مذکور جهت آبرسانی شرب ع شایری و نود درصد آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا بعد از مبادله موافقتنامه بین شرکت مدیریت و برنامه ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا شرکت امور عشایر کشور عزیزمان ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به قیمت صفر است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو مکلف است علاوه بر دریافت قیمت آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، ۲۰ تومان از مشترکان دریافت نماید.&nbs

واژه های کلیدی: دریافت | فاضلاب | دریافتی | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs